Pylonová školní tabule s 1 plochou

Kód: 51/BIL 51/BIL9 51/BIL17 51/BIL25 51/BIL33 51/BIL41 51/BIL49 51/BIL57 51/BIL65 51/BIL73 51/BIL2 51/BIL10 51/BIL18 51/BIL26 51/BIL34 51/BIL42 51/BIL50 51/BIL58 51/BIL66 51/BIL74 51/BIL3 51/BIL11 51/BIL19 51/BIL27 51/BIL35 51/BIL43 51/BIL51 51/BIL59 51/BIL67 51/BIL75 51/BIL4 51/BIL12 51/BIL20 51/BIL28 51/BIL36 51/BIL44 51/BIL52 51/BIL60 51/BIL68 51/BIL76 51/BIL5 51/BIL13 51/BIL21 51/BIL29 51/BIL37 51/BIL45 51/BIL53 51/BIL61 51/BIL69 51/BIL77 51/BIL6 51/BIL14 51/BIL22 51/BIL30 51/BIL38 51/BIL46 51/BIL54 51/BIL62 51/BIL70 51/BIL78 51/BIL7 51/BIL15 51/BIL23 51/BIL31 51/BIL39 51/BIL47 51/BIL55 51/BIL63 51/BIL71 51/BIL79 51/BIL8 51/BIL16 51/BIL24 51/BIL32 51/BIL40 51/BIL48 51/BIL56 51/BIL64 51/BIL72 51/BIL80 51/MOD 51/MOD9 51/MOD17 51/MOD25 51/MOD33 51/MOD41 51/MOD49 51/MOD57 51/MOD65 51/MOD73 51/MOD2 51/MOD10 51/MOD18 51/MOD26 51/MOD34 51/MOD42 51/MOD50 51/MOD58 51/MOD66 51/MOD74 51/MOD3 51/MOD11 51/MOD19 51/MOD27 51/MOD35 51/MOD43 51/MOD51 51/MOD59 51/MOD67 51/MOD75 51/MOD4 51/MOD12 51/MOD20 51/MOD28 51/MOD36 51/MOD44 51/MOD52 51/MOD60 51/MOD68 51/MOD76 51/MOD5 51/MOD13 51/MOD21 51/MOD29 51/MOD37 51/MOD45 51/MOD53 51/MOD61 51/MOD69 51/MOD77 51/MOD6 51/MOD14 51/MOD22 51/MOD30 51/MOD38 51/MOD46 51/MOD54 51/MOD62 51/MOD70 51/MOD78 51/MOD7 51/MOD15 51/MOD23 51/MOD31 51/MOD39 51/MOD47 51/MOD55 51/MOD63 51/MOD71 51/MOD79 51/MOD8 51/MOD16 51/MOD24 51/MOD32 51/MOD40 51/MOD48 51/MOD56 51/MOD64 51/MOD72 51/MOD80 51/ZEL 51/ZEL9 51/ZEL17 51/ZEL25 51/ZEL33 51/ZEL41 51/ZEL49 51/ZEL57 51/ZEL65 51/ZEL73 51/ZEL2 51/ZEL10 51/ZEL18 51/ZEL26 51/ZEL34 51/ZEL42 51/ZEL50 51/ZEL58 51/ZEL66 51/ZEL74 51/ZEL3 51/ZEL11 51/ZEL19 51/ZEL27 51/ZEL35 51/ZEL43 51/ZEL51 51/ZEL59 51/ZEL67 51/ZEL75 51/ZEL4 51/ZEL12 51/ZEL20 51/ZEL28 51/ZEL36 51/ZEL44 51/ZEL52 51/ZEL60 51/ZEL68 51/ZEL76 51/ZEL5 51/ZEL13 51/ZEL21 51/ZEL29 51/ZEL37 51/ZEL45 51/ZEL53 51/ZEL61 51/ZEL69 51/ZEL77 51/ZEL6 51/ZEL14 51/ZEL22 51/ZEL30 51/ZEL38 51/ZEL46 51/ZEL54 51/ZEL62 51/ZEL70 51/ZEL78 51/ZEL7 51/ZEL15 51/ZEL23 51/ZEL31 51/ZEL39 51/ZEL47 51/ZEL55 51/ZEL63 51/ZEL71 51/ZEL79 51/ZEL8 51/ZEL16 51/ZEL24 51/ZEL32 51/ZEL40 51/ZEL48 51/ZEL56 51/ZEL64 51/ZEL72 51/ZEL80 51/400 51/408 51/300 51/200 51/430 51/250 51/445 51/453 51/350 51/468 51/401 51/409 51/416 51/423 51/431 51/438 51/446 51/454 51/461 51/469 51/402 51/410 51/417 51/424 51/432 51/439 51/447 51/455 51/462 51/470 51/403 51/411 51/418 51/425 51/433 51/440 51/448 51/456 51/463 51/471 51/404 51/412 51/419 51/426 51/434 51/441 51/449 51/457 51/464 51/472 51/405 51/413 51/420 51/427 51/435 51/442 51/450 51/458 51/465 51/473 51/406 51/414 51/421 51/428 51/436 51/443 51/451 51/459 51/466 51/474 51/407 51/415 51/422 51/429 51/437 51/444 51/452 51/460 51/467 51/475 Zvolte variantu
Značka: Degen
17 660 Kč / ks 19 210 Kč / ks 16 430 Kč / ks 13 830 Kč / ks 14 240 Kč / ks 14 470 Kč / ks 15 210 Kč / ks 15 210 Kč / ks 16 430 Kč / ks 17 660 Kč / ks 17 970 Kč / ks 19 520 Kč / ks 16 740 Kč / ks 14 140 Kč / ks 14 550 Kč / ks 14 780 Kč / ks 15 520 Kč / ks 15 520 Kč / ks 16 740 Kč / ks 17 970 Kč / ks 18 280 Kč / ks 19 840 Kč / ks 17 050 Kč / ks 14 460 Kč / ks 14 860 Kč / ks 15 090 Kč / ks 15 830 Kč / ks 15 830 Kč / ks 17 050 Kč / ks 18 280 Kč / ks 18 590 Kč / ks 20 150 Kč / ks 17 360 Kč / ks 14 770 Kč / ks 15 170 Kč / ks 15 400 Kč / ks 16 140 Kč / ks 16 140 Kč / ks 17 360 Kč / ks 18 590 Kč / ks 18 900 Kč / ks 20 460 Kč / ks 17 670 Kč / ks 15 080 Kč / ks 15 480 Kč / ks 15 710 Kč / ks 16 450 Kč / ks 16 450 Kč / ks 17 670 Kč / ks 18 900 Kč / ks 19 210 Kč / ks 20 770 Kč / ks 17 980 Kč / ks 15 390 Kč / ks 15 800 Kč / ks 16 020 Kč / ks 16 760 Kč / ks 16 760 Kč / ks 17 980 Kč / ks 19 210 Kč / ks 19 520 Kč / ks 21 080 Kč / ks 18 290 Kč / ks 15 700 Kč / ks 16 110 Kč / ks 16 330 Kč / ks 17 070 Kč / ks 17 070 Kč / ks 18 290 Kč / ks 19 520 Kč / ks 17 350 Kč / ks 18 900 Kč / ks 16 120 Kč / ks 13 520 Kč / ks 13 930 Kč / ks 14 160 Kč / ks 14 900 Kč / ks 14 900 Kč / ks 16 120 Kč / ks 17 350 Kč / ks 19 210 Kč / ks 20 920 Kč / ks 17 860 Kč / ks 15 010 Kč / ks 15 460 Kč / ks 15 700 Kč / ks 16 520 Kč / ks 16 520 Kč / ks 17 860 Kč / ks 19 210 Kč / ks 19 520 Kč / ks 21 240 Kč / ks 18 170 Kč / ks 15 320 Kč / ks 15 770 Kč / ks 16 010 Kč / ks 16 830 Kč / ks 16 830 Kč / ks 18 170 Kč / ks 19 520 Kč / ks 19 830 Kč / ks 21 550 Kč / ks 18 480 Kč / ks 15 630 Kč / ks 16 080 Kč / ks 16 320 Kč / ks 17 140 Kč / ks 17 140 Kč / ks 18 480 Kč / ks 19 830 Kč / ks 20 140 Kč / ks 21 860 Kč / ks 18 790 Kč / ks 15 940 Kč / ks 16 390 Kč / ks 16 630 Kč / ks 17 450 Kč / ks 17 450 Kč / ks 18 790 Kč / ks 20 140 Kč / ks 20 450 Kč / ks 22 170 Kč / ks 19 110 Kč / ks 16 250 Kč / ks 16 700 Kč / ks 16 940 Kč / ks 17 760 Kč / ks 17 760 Kč / ks 19 110 Kč / ks 20 450 Kč / ks 20 760 Kč / ks 22 480 Kč / ks 19 420 Kč / ks 16 560 Kč / ks 17 010 Kč / ks 17 250 Kč / ks 18 070 Kč / ks 18 070 Kč / ks 19 420 Kč / ks 20 760 Kč / ks 21 070 Kč / ks 22 790 Kč / ks 19 730 Kč / ks 16 870 Kč / ks 17 320 Kč / ks 17 560 Kč / ks 18 380 Kč / ks 18 380 Kč / ks 19 730 Kč / ks 21 070 Kč / ks 18 900 Kč / ks 20 610 Kč / ks 17 550 Kč / ks 14 700 Kč / ks 15 150 Kč / ks 15 390 Kč / ks 16 210 Kč / ks 16 210 Kč / ks 17 550 Kč / ks 18 900 Kč / ks 17 660 Kč / ks 19 210 Kč / ks 16 430 Kč / ks 13 830 Kč / ks 14 240 Kč / ks 14 470 Kč / ks 15 210 Kč / ks 15 210 Kč / ks 16 430 Kč / ks 17 660 Kč / ks 17 970 Kč / ks 19 520 Kč / ks 16 740 Kč / ks 14 140 Kč / ks 14 550 Kč / ks 14 780 Kč / ks 15 520 Kč / ks 15 520 Kč / ks 16 740 Kč / ks 17 970 Kč / ks 18 280 Kč / ks 19 840 Kč / ks 17 050 Kč / ks 14 460 Kč / ks 14 860 Kč / ks 15 090 Kč / ks 15 830 Kč / ks 15 830 Kč / ks 17 050 Kč / ks 18 280 Kč / ks 18 590 Kč / ks 20 150 Kč / ks 17 360 Kč / ks 14 770 Kč / ks 15 170 Kč / ks 15 400 Kč / ks 16 140 Kč / ks 16 140 Kč / ks 17 360 Kč / ks 18 590 Kč / ks 18 900 Kč / ks 20 460 Kč / ks 17 670 Kč / ks 15 080 Kč / ks 15 480 Kč / ks 15 710 Kč / ks 16 450 Kč / ks 16 450 Kč / ks 17 670 Kč / ks 18 900 Kč / ks 19 210 Kč / ks 20 770 Kč / ks 17 980 Kč / ks 15 390 Kč / ks 15 800 Kč / ks 16 020 Kč / ks 16 760 Kč / ks 16 760 Kč / ks 17 980 Kč / ks 19 210 Kč / ks 19 520 Kč / ks 21 080 Kč / ks 18 290 Kč / ks 15 700 Kč / ks 16 110 Kč / ks 16 330 Kč / ks 17 070 Kč / ks 17 070 Kč / ks 18 290 Kč / ks 19 520 Kč / ks 17 350 Kč / ks 18 900 Kč / ks 16 120 Kč / ks 13 520 Kč / ks 13 930 Kč / ks 14 160 Kč / ks 14 900 Kč / ks 14 900 Kč / ks 16 120 Kč / ks 17 350 Kč / ks 19 210 Kč / ks 20 920 Kč / ks 17 860 Kč / ks 15 010 Kč / ks 15 460 Kč / ks 15 700 Kč / ks 16 520 Kč / ks 16 520 Kč / ks 17 860 Kč / ks 19 210 Kč / ks 19 520 Kč / ks 21 240 Kč / ks 18 170 Kč / ks 15 320 Kč / ks 15 770 Kč / ks 16 010 Kč / ks 16 830 Kč / ks 16 830 Kč / ks 18 170 Kč / ks 19 520 Kč / ks 19 830 Kč / ks 21 550 Kč / ks 18 480 Kč / ks 15 630 Kč / ks 16 080 Kč / ks 16 320 Kč / ks 17 140 Kč / ks 17 140 Kč / ks 18 480 Kč / ks 19 830 Kč / ks 20 140 Kč / ks 21 860 Kč / ks 18 790 Kč / ks 15 940 Kč / ks 16 390 Kč / ks 16 630 Kč / ks 17 450 Kč / ks 17 450 Kč / ks 18 790 Kč / ks 20 140 Kč / ks 20 450 Kč / ks 22 170 Kč / ks 19 110 Kč / ks 16 250 Kč / ks 16 700 Kč / ks 16 940 Kč / ks 17 760 Kč / ks 17 760 Kč / ks 19 110 Kč / ks 20 450 Kč / ks 20 760 Kč / ks 22 480 Kč / ks 19 420 Kč / ks 16 560 Kč / ks 17 010 Kč / ks 17 250 Kč / ks 18 070 Kč / ks 18 070 Kč / ks 19 420 Kč / ks 20 760 Kč / ks 21 070 Kč / ks 22 790 Kč / ks 19 730 Kč / ks 16 870 Kč / ks 17 320 Kč / ks 17 560 Kč / ks 18 380 Kč / ks 18 380 Kč / ks 19 730 Kč / ks 21 070 Kč / ks 18 900 Kč / ks 20 610 Kč / ks 17 550 Kč / ks 14 700 Kč / ks 15 150 Kč / ks 15 390 Kč / ks 16 210 Kč / ks 16 210 Kč / ks 17 550 Kč / ks 18 900 Kč / ks od 13 520 Kč / ks 21 368,60 Kč včetně DPH 23 244,10 Kč včetně DPH 19 880,30 Kč včetně DPH 16 734,30 Kč včetně DPH 17 230,40 Kč včetně DPH 17 508,70 Kč včetně DPH 18 404,10 Kč včetně DPH 18 404,10 Kč včetně DPH 19 880,30 Kč včetně DPH 21 368,60 Kč včetně DPH 21 743,70 Kč včetně DPH 23 619,20 Kč včetně DPH 20 255,40 Kč včetně DPH 17 109,40 Kč včetně DPH 17 605,50 Kč včetně DPH 17 883,80 Kč včetně DPH 18 779,20 Kč včetně DPH 18 779,20 Kč včetně DPH 20 255,40 Kč včetně DPH 21 743,70 Kč včetně DPH 22 118,80 Kč včetně DPH 24 006,40 Kč včetně DPH 20 630,50 Kč včetně DPH 17 496,60 Kč včetně DPH 17 980,60 Kč včetně DPH 18 258,90 Kč včetně DPH 19 154,30 Kč včetně DPH 19 154,30 Kč včetně DPH 20 630,50 Kč včetně DPH 22 118,80 Kč včetně DPH 22 493,90 Kč včetně DPH 24 381,50 Kč včetně DPH 21 005,60 Kč včetně DPH 17 871,70 Kč včetně DPH 18 355,70 Kč včetně DPH 18 634 Kč včetně DPH 19 529,40 Kč včetně DPH 19 529,40 Kč včetně DPH 21 005,60 Kč včetně DPH 22 493,90 Kč včetně DPH 22 869 Kč včetně DPH 24 756,60 Kč včetně DPH 21 380,70 Kč včetně DPH 18 246,80 Kč včetně DPH 18 730,80 Kč včetně DPH 19 009,10 Kč včetně DPH 19 904,50 Kč včetně DPH 19 904,50 Kč včetně DPH 21 380,70 Kč včetně DPH 22 869 Kč včetně DPH 23 244,10 Kč včetně DPH 25 131,70 Kč včetně DPH 21 755,80 Kč včetně DPH 18 621,90 Kč včetně DPH 19 118 Kč včetně DPH 19 384,20 Kč včetně DPH 20 279,60 Kč včetně DPH 20 279,60 Kč včetně DPH 21 755,80 Kč včetně DPH 23 244,10 Kč včetně DPH 23 619,20 Kč včetně DPH 25 506,80 Kč včetně DPH 22 130,90 Kč včetně DPH 18 997 Kč včetně DPH 19 493,10 Kč včetně DPH 19 759,30 Kč včetně DPH 20 654,70 Kč včetně DPH 20 654,70 Kč včetně DPH 22 130,90 Kč včetně DPH 23 619,20 Kč včetně DPH 20 993,50 Kč včetně DPH 22 869 Kč včetně DPH 19 505,20 Kč včetně DPH 16 359,20 Kč včetně DPH 16 855,30 Kč včetně DPH 17 133,60 Kč včetně DPH 18 029 Kč včetně DPH 18 029 Kč včetně DPH 19 505,20 Kč včetně DPH 20 993,50 Kč včetně DPH 23 244,10 Kč včetně DPH 25 313,20 Kč včetně DPH 21 610,60 Kč včetně DPH 18 162,10 Kč včetně DPH 18 706,60 Kč včetně DPH 18 997 Kč včetně DPH 19 989,20 Kč včetně DPH 19 989,20 Kč včetně DPH 21 610,60 Kč včetně DPH 23 244,10 Kč včetně DPH 23 619,20 Kč včetně DPH 25 700,40 Kč včetně DPH 21 985,70 Kč včetně DPH 18 537,20 Kč včetně DPH 19 081,70 Kč včetně DPH 19 372,10 Kč včetně DPH 20 364,30 Kč včetně DPH 20 364,30 Kč včetně DPH 21 985,70 Kč včetně DPH 23 619,20 Kč včetně DPH 23 994,30 Kč včetně DPH 26 075,50 Kč včetně DPH 22 360,80 Kč včetně DPH 18 912,30 Kč včetně DPH 19 456,80 Kč včetně DPH 19 747,20 Kč včetně DPH 20 739,40 Kč včetně DPH 20 739,40 Kč včetně DPH 22 360,80 Kč včetně DPH 23 994,30 Kč včetně DPH 24 369,40 Kč včetně DPH 26 450,60 Kč včetně DPH 22 735,90 Kč včetně DPH 19 287,40 Kč včetně DPH 19 831,90 Kč včetně DPH 20 122,30 Kč včetně DPH 21 114,50 Kč včetně DPH 21 114,50 Kč včetně DPH 22 735,90 Kč včetně DPH 24 369,40 Kč včetně DPH 24 744,50 Kč včetně DPH 26 825,70 Kč včetně DPH 23 123,10 Kč včetně DPH 19 662,50 Kč včetně DPH 20 207 Kč včetně DPH 20 497,40 Kč včetně DPH 21 489,60 Kč včetně DPH 21 489,60 Kč včetně DPH 23 123,10 Kč včetně DPH 24 744,50 Kč včetně DPH 25 119,60 Kč včetně DPH 27 200,80 Kč včetně DPH 23 498,20 Kč včetně DPH 20 037,60 Kč včetně DPH 20 582,10 Kč včetně DPH 20 872,50 Kč včetně DPH 21 864,70 Kč včetně DPH 21 864,70 Kč včetně DPH 23 498,20 Kč včetně DPH 25 119,60 Kč včetně DPH 25 494,70 Kč včetně DPH 27 575,90 Kč včetně DPH 23 873,30 Kč včetně DPH 20 412,70 Kč včetně DPH 20 957,20 Kč včetně DPH 21 247,60 Kč včetně DPH 22 239,80 Kč včetně DPH 22 239,80 Kč včetně DPH 23 873,30 Kč včetně DPH 25 494,70 Kč včetně DPH 22 869 Kč včetně DPH 24 938,10 Kč včetně DPH 21 235,50 Kč včetně DPH 17 787 Kč včetně DPH 18 331,50 Kč včetně DPH 18 621,90 Kč včetně DPH 19 614,10 Kč včetně DPH 19 614,10 Kč včetně DPH 21 235,50 Kč včetně DPH 22 869 Kč včetně DPH 21 368,60 Kč včetně DPH 23 244,10 Kč včetně DPH 19 880,30 Kč včetně DPH 16 734,30 Kč včetně DPH 17 230,40 Kč včetně DPH 17 508,70 Kč včetně DPH 18 404,10 Kč včetně DPH 18 404,10 Kč včetně DPH 19 880,30 Kč včetně DPH 21 368,60 Kč včetně DPH 21 743,70 Kč včetně DPH 23 619,20 Kč včetně DPH 20 255,40 Kč včetně DPH 17 109,40 Kč včetně DPH 17 605,50 Kč včetně DPH 17 883,80 Kč včetně DPH 18 779,20 Kč včetně DPH 18 779,20 Kč včetně DPH 20 255,40 Kč včetně DPH 21 743,70 Kč včetně DPH 22 118,80 Kč včetně DPH 24 006,40 Kč včetně DPH 20 630,50 Kč včetně DPH 17 496,60 Kč včetně DPH 17 980,60 Kč včetně DPH 18 258,90 Kč včetně DPH 19 154,30 Kč včetně DPH 19 154,30 Kč včetně DPH 20 630,50 Kč včetně DPH 22 118,80 Kč včetně DPH 22 493,90 Kč včetně DPH 24 381,50 Kč včetně DPH 21 005,60 Kč včetně DPH 17 871,70 Kč včetně DPH 18 355,70 Kč včetně DPH 18 634 Kč včetně DPH 19 529,40 Kč včetně DPH 19 529,40 Kč včetně DPH 21 005,60 Kč včetně DPH 22 493,90 Kč včetně DPH 22 869 Kč včetně DPH 24 756,60 Kč včetně DPH 21 380,70 Kč včetně DPH 18 246,80 Kč včetně DPH 18 730,80 Kč včetně DPH 19 009,10 Kč včetně DPH 19 904,50 Kč včetně DPH 19 904,50 Kč včetně DPH 21 380,70 Kč včetně DPH 22 869 Kč včetně DPH 23 244,10 Kč včetně DPH 25 131,70 Kč včetně DPH 21 755,80 Kč včetně DPH 18 621,90 Kč včetně DPH 19 118 Kč včetně DPH 19 384,20 Kč včetně DPH 20 279,60 Kč včetně DPH 20 279,60 Kč včetně DPH 21 755,80 Kč včetně DPH 23 244,10 Kč včetně DPH 23 619,20 Kč včetně DPH 25 506,80 Kč včetně DPH 22 130,90 Kč včetně DPH 18 997 Kč včetně DPH 19 493,10 Kč včetně DPH 19 759,30 Kč včetně DPH 20 654,70 Kč včetně DPH 20 654,70 Kč včetně DPH 22 130,90 Kč včetně DPH 23 619,20 Kč včetně DPH 20 993,50 Kč včetně DPH 22 869 Kč včetně DPH 19 505,20 Kč včetně DPH 16 359,20 Kč včetně DPH 16 855,30 Kč včetně DPH 17 133,60 Kč včetně DPH 18 029 Kč včetně DPH 18 029 Kč včetně DPH 19 505,20 Kč včetně DPH 20 993,50 Kč včetně DPH 23 244,10 Kč včetně DPH 25 313,20 Kč včetně DPH 21 610,60 Kč včetně DPH 18 162,10 Kč včetně DPH 18 706,60 Kč včetně DPH 18 997 Kč včetně DPH 19 989,20 Kč včetně DPH 19 989,20 Kč včetně DPH 21 610,60 Kč včetně DPH 23 244,10 Kč včetně DPH 23 619,20 Kč včetně DPH 25 700,40 Kč včetně DPH 21 985,70 Kč včetně DPH 18 537,20 Kč včetně DPH 19 081,70 Kč včetně DPH 19 372,10 Kč včetně DPH 20 364,30 Kč včetně DPH 20 364,30 Kč včetně DPH 21 985,70 Kč včetně DPH 23 619,20 Kč včetně DPH 23 994,30 Kč včetně DPH 26 075,50 Kč včetně DPH 22 360,80 Kč včetně DPH 18 912,30 Kč včetně DPH 19 456,80 Kč včetně DPH 19 747,20 Kč včetně DPH 20 739,40 Kč včetně DPH 20 739,40 Kč včetně DPH 22 360,80 Kč včetně DPH 23 994,30 Kč včetně DPH 24 369,40 Kč včetně DPH 26 450,60 Kč včetně DPH 22 735,90 Kč včetně DPH 19 287,40 Kč včetně DPH 19 831,90 Kč včetně DPH 20 122,30 Kč včetně DPH 21 114,50 Kč včetně DPH 21 114,50 Kč včetně DPH 22 735,90 Kč včetně DPH 24 369,40 Kč včetně DPH 24 744,50 Kč včetně DPH 26 825,70 Kč včetně DPH 23 123,10 Kč včetně DPH 19 662,50 Kč včetně DPH 20 207 Kč včetně DPH 20 497,40 Kč včetně DPH 21 489,60 Kč včetně DPH 21 489,60 Kč včetně DPH 23 123,10 Kč včetně DPH 24 744,50 Kč včetně DPH 25 119,60 Kč včetně DPH 27 200,80 Kč včetně DPH 23 498,20 Kč včetně DPH 20 037,60 Kč včetně DPH 20 582,10 Kč včetně DPH 20 872,50 Kč včetně DPH 21 864,70 Kč včetně DPH 21 864,70 Kč včetně DPH 23 498,20 Kč včetně DPH 25 119,60 Kč včetně DPH 25 494,70 Kč včetně DPH 27 575,90 Kč včetně DPH 23 873,30 Kč včetně DPH 20 412,70 Kč včetně DPH 20 957,20 Kč včetně DPH 21 247,60 Kč včetně DPH 22 239,80 Kč včetně DPH 22 239,80 Kč včetně DPH 23 873,30 Kč včetně DPH 25 494,70 Kč včetně DPH 22 869 Kč včetně DPH 24 938,10 Kč včetně DPH 21 235,50 Kč včetně DPH 17 787 Kč včetně DPH 18 331,50 Kč včetně DPH 18 621,90 Kč včetně DPH 19 614,10 Kč včetně DPH 19 614,10 Kč včetně DPH 21 235,50 Kč včetně DPH 22 869 Kč včetně DPH od 16 359,20 Kč včetně DPH
Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Dodání do 4 týdnů Zvolte variantu
Barva povrchu tabule
Délka pylonů
Rozměr tabule
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 12.5.2020 Zvolte variantu

Keramická magnetická tabule na pylonech. Popis fixem či křídou. Rám, pylony i středová odkládací lišta z matného eloxovaného hliníku. Vyrobena v Německu. Záruka 25 let.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Kvalitní školní tabule.

Vyberte si jednoduše to nejlepší. Pylonová tabule s jednou plochou je kompletně vyrobena v Německu, certifikovaným výrobcem. Můžete se tedy spolehnout na vynikající kvalitu zpracování, ale také bezpečnost i komfort při jejím používání. Keramický povrch je plně magnetický a vztahuje se na něj záruka 25 let. Plochu tabule lemuje elegantní rám z matného eloxovaného hliníku. Z něj jsou vyrobeny také oba pylony i úzká odkládací lišta, která doplňuje tabuli po celé její délce.

Pochlubte se s ní.

Magnetická tabule vždy vévodí každé třídě či učebně. Měla by proto poskytovat nejen možnost praktického využití v rámci výuky, ale také vzbuzovat příjemný estetický dojem. Keramický povrch ve spojení s eloxovaným hliníkem působí velmi elegantně a tak ta naše přirozeně podporuje atmosféru příjemné výuky.

Používejte s radostí.

Kvalita a elegantní design nejsou zdaleka vše, na co výrobce kladl důraz. Keramická tabule na pylonech je často používána i malými dětmi a tak je snadné a bezpečné užívání neméně důležité. Tabuli lze stáhnout až téměř k zemi a závaží v pylonových pojezdech je nastaveno přesně na její hmotnost, takže manipulace je velmi snadná. Všechny rohy jsou zaobleny, poranění tedy nehrozí žákům ani vyučujícím. Keramický povrch je plně magnetický, odolný a příjemný na psaní i údržbu.

Vyberte si doplňky.

I obyčejná školní tabule se dá doplnit o spoustu praktických věcí a zdaleka nejde jen o fixy a křídy. Potřebu více místa můžete vyřešit pořízením větší odkládací police a pomůcky pro čištění povrchu tabule zase velmi zjednoduší její údržbu. Doporučujeme také speciální rýsovací potřeby pro příjemné rýsování, jež je zároveň šetrné k popisné ploše.

Různá řešení pro různé potřeby.

Ani specifické požadavky nejsou překážkou. Pokud chcete na popisnou plochu doplnit linkování, nabízíme notovou osnovu, mřížku (rastr) či klasické linky. Z barev si můžete vybrat bílou, v případě tabule na fixy nebo zelenou, modrou či černou, při volbě tabule na křídu. Jestliže máte v místnosti dostatečně vysoký strop, je navíc možné prodloužení pylonů až na délku 360 cm i odsazení pylonů ode zdi, což se hodí zejména v případě, kdy má být pylonová tabule kombinována s tabulí interaktivní nebo projekční plochou.

Doplňkové parametry

Kategorie: Všechny produkty
? Materiál povrchu: Keramika
? Materiál pylonů: Matný eloxovaný hliník
? Záruka na povrch: 25 let
? Délka pylonů: 290cm, možno objednat až 360cm
? Magnetická: Ano
? Montáž: Ano, doplňková služba.
? Demontáž staré tabule: Ano, doplňková služba.

Test